Breaking News
Home » Tag Archives: SimCity : Cities of Tomorrow ความต้องการของระบบ

Tag Archives: SimCity : Cities of Tomorrow ความต้องการของระบบ

SimCity : Cities of Tomorrow ความต้องการของระบบ

SimCity : Cities of Tomorrow ความต้องการของระบบ

ประดับขอบฟ้าเมืองของคุณ คุณจะสร้างสังคมใน อุดมคติที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือจะอนุญาตให้บริษัทขนาดใหญ่ยักษ์เข้ามาถลุงทรัพยากรและสร้างมลภาวะเพื่อ สนองตอบต่อความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของซิม? นอกจากการขยายออกไปด้านนอกแล้ว เมืองของคุณจะสามารถสร้างทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ด้วยตึกแบ่งโซน MegaTower ขนาดยักษ์ การศึกษาและการวิจัยจะช่วยให้คุณค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะทำให้เมืองของคุณมีมลพิษน้อยลง ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ จัดการเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วยหุ่นยนต์รับใช้ และมีผลพลอยได้ก็คือ – เพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกหุ่นยนต์ขนาดยักษ์มาโจมตีดูดทรัพยากรในเมืองของคุณ  เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ซิมของคุณจะใช้ชีวิต ทำงาน และเล่นด้วยกันใกล้ชิดกว่าเดิม ส่วนพวกเขาจะใกล้ชิดกันอย่างกลมเกลียวและมั่งคั่งหรือเป็นแรงงานที่ถูกใช้ ประโยชน์นั้น คุณคือผู้กำหนด คุณสมบัติสำคัญ • ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า สร้างตึก MegaTower ขนาดยักษ์ที่แบ่งตึกออกเป็นหลายโซนทำให้ซิมของคุณสามารถใช้ชีวิต ทำงาน และเล่นโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นดิน • บรรษัทบริโภคนิยม vs. เมืองอุดมคติสีเขียว ปลดล็อคความชำนาญพิเศษของเมืองใหม่สองแบบที่จะทำให้คุณสามารถสร้างบริษัท ยักษ์ใหญ่หิวกระหายทรัพยากรซึ่งขับเคลื่อนด้วยการใช้แรงงานราคาถูก หรือเมืองอุดมคติที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดซึ่งควบคุมโดยประชากรที่ร่ำรวยมีอันจะ กิน • เปลี่ยนแปลงอนาคต เฝ้ามองเมืองของคุณเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยตัวเลือกใหม่ๆ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงในโลกอย่างรถไฟแม็กเลฟซึ่งวิ่งอยู่เหนือท้องถนน ของเมืองและตึกขนาดเล็ก พาหนะในอนาคต และหุ่นยนต์บริการต่างๆ • มหันตภัยใหม่ เตรียมตัวรับมือสำหรับภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า: การจู่โจมของหุ่นยักษ์ในเมืองของคุณ! ข้อมูลโดยรวม แนวเกม: จำลองสถานการณ์ วันวางจำหน่าย: 12 พฤศจิกายน 2013 ผู้ผลิต: Electronic ...
Read More »